درباره ما

کلینیک شهرخودرو

بدون شک بر اساس هرم مازلو پایه و اساس نیازها از نیازهای فیزیکی آغاز گردیده که یکی از مهم ترین شاخص های آن نیازهای جسمی بوده و برای رفع آن به خدمات پزشکی و درمانی  مورد تقاضا می باشد.متاسفانه در حال حاضر رفع این نیاز اصلی برای مردم به دلیل کمبود مراکز تخصصی و امکان بهره مندی از تسهیلات مناسب مالی برای دریافت خدمات بسیار دشوار می باشد.لذا هلدینگ بزرگ اعتماد با توجه به دراختیار داشتن بزرگترین پایگاه اجتماعی در استان خراسان در قالب “تیم فوتبال شهر خودرو خراسان “بر آن شد تا با ایجاد کلینیک تخصصی درمانی با ارایه خدمات متفاوت و متمایز علاوه بر ارایه خدمات با کیفیت به هواداران،شهروندان و زائرین بارگاه رضوی،بخشی از نیاز درمانی شهر مقدس مشهد را جبران نماید.

موضوع فعالیت شرکت:
اهداف شرکت

کلینیک شهرخودرو

حوزه های کاری شرکت

کلینیک شهرخودرو

پزشکی به صورت کلی در دو بخش فیزیوتراپی و دندانپزشکی

چشم اندازها

کلینیک شهرخودرو

ارایه خدمات پزشکی نوین و پیشرفته مرتبط با موضوع فعالیت در شهر مشهد مقدس